Csukló ligamentum töréskezelés, Könyök artroscopy / sendo.hu


Az elektrofiziológiai változások a nervus medianusban könnyen követhetők elektroneurográfiás vizsgálatokkal. A ligamentum carpi transversum kollagén struktúrájának degeneratív elváltozásai a szalagban zsugorodást és az ideg kompresszióját okozhatják.

Jelent tanulmányukban a szerzők bizonyították, csukló ligamentum töréskezelés a differenciál pásztázó kalorimetriás vizsgálat differential scanning calorimetry, DSC hasznos és jól alkalmazható módszer a humán ligamentum carpi transversum kollagén szövetinek vizsgálatára. Az elvégzett DSC-vizsgálatok szignifikáns különbséget mutattak a különböző súlyosságú carpalis alagút szindrómában nyert minták között.

csukló ligamentum töréskezelés ízületi kezelés apostherapy

Kulcsszavak: Carpal tunnel szindróma Diagnózis; Kalorimetria, differential scanning; Medianus neuropathia Diagnózis; Z. Kiss, L. Nőt, L. Kromek: Calorimetric csukló ligamentum töréskezelés of ligamentum carpi transversum in carpal tunnel syndrome The carpal tunnel syndrome caused by the compression of the median nerve by the transverse carpal ligament is a serious disease of the hand.

Boka törés: besorolás

The electrophysiological changes in the median nerve can easily be detected by electroneurography. The degenerative changes of collagen structure of the transverse carpal ligament can cause shrinkage of the artrózisos kézkezelési áttekintések and the compression of the nerve.

The authors proved in their present evaluation that the differential scanning calorimetry is a useful and well applicable method for the examination of the collagen structure of the human carpal ligaments. The results of the calorimetric measurements showed significant differences between the specimens obtained from different stages of carpal tunnel syndrome.

Key words: Calorimetry, differential scanning; Carpal tunnel syndrome Diagnosis; Median neuropathy Diagnosis; BEVEZETÉS A carpalis alagútszindróma, mely a leggyakoribb idegkompressziós megbetegedés akkor alakul ki, amikor a nervus medianus összenyomás vagy leszorítás alá kerül csuklótájon.

Bármilyen állapot, mely csökkenti a carpalis alagút átmérőjét vagy megnöveli a benne futó képletek méretét, okozhat alagút tüneteket.

A csukló ligamentum töréskezelés alagútban lévő nyomás lényegesen a normális 2 Hgmm-ről átlagosan 32 Hgmm-re emelkedik, ez okozza az idegkárosodását 9. A carpalis alagútszindróma etiológiája multifaktoriális, okai lehetnek strukturális, genetikai és biológiai, környezeti és foglalkozáshoz kapcsolódó faktorok, azonban a kiváltó ok az esetek felében nem ismert 3, 6, 13, A betegség incidenciája évről évre emelkedik az európai országokban a monoton kézmozgásokkal járó munkák miatt, mint csukló ligamentum töréskezelés számítógép billentyűzet használata vagy összeszerelési munkák 18, A carpalis alagútszindróma diagnózisa általában a kéz fizikális vizsgálatán alapul: fáj- A Pécsi Orvostudományi Egyetem I.

Sebészeti Klinika Traumatológiai Osztály megalakulása Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet 2 dalom, paraesthesia, zsibbadás vagy gyengeség a vezető tünetek.

A fizikális vizsgálat mellett röntgenfelvétel, MRI vagy ultrahang elvégzése segíthet a helyes diagnózis felállításában, azonban csak az elektromyográfia EMG és az elektroneurográfia ENG segítségével igazolhatóak helyesen és pontosan az elektrofiziológiai változások az érintett nervus medianusban 4, 10, 12, 14, 15, Általánosságban használt és a leginformatívabb neurofiziológiai tesztek: érzőideg vezetési sebességének vizsgálata sensory nerve conduction velocity, SNCV és a distalis motoros latencia distal motor latency, DML 22, A carpalis alagútszindróma kezelése a beteg panaszainak súlyosságán és a nervus medianus ENG által igazolt neurofiziológiai csukló ligamentum töréskezelés alapul 5.

A kezelés csukló ligamentum töréskezelés a nervus medianus sebészi dekompressziójából áll, nyitott vagy endoszkópos technikával 1, 11, A ligamentum carpi transversum kollagén szerkezetének degeneratív elváltozása a szalag zsugorodását, ezáltal az ideg kompresszióját eredményezheti, amely oka lehet a súlyos carpalis alagútszindrómának.

A degeneratív elváltozások etiológiája azonban még nem tisztázott. Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a differenciál pásztázó kalorimetria DSC hasznos és jól alkalmazható módszer a musculo-skeletális rendszer szerveiben végbemenő szerkezeti elváltozások termális következményeinek vizsgálatára.

A normál hyalin porc, az intervertebralis discus és az alsó végtag izomzatának karakterisztikus DSC vizsgálata mellett más szerzők által bemutatásra kerültek a különböző humán szövetekben végbemenő degeneratív elváltozások okozta termális effektusok is 2, 7, 8, 16, Ez idáig a DSC módszert senki nem használta a csuklón található ligamentum transversum vizsgálatára.

Csukló ligamentum töréskezelés az volt, hogy a carpalis alagút szindrómában tisztán elkülöníthető patológiás eltérést találunk a ligamentum carpi transversum szöveteiben, melyek a betegségért felelősek lehetnek.

A ligamentum carpi transversum kalorimetriás vizsgálata carpalis alagútszindrómában

Differenciál pásztázó kalorimetriával igazolhatjuk és követhetjük a carpalis alagútszindróma különböző stádiumaiban bekövetkező, ligamentumban végbemenő kollagén-szerkezeti elváltozásokat.

Jelen tanulmányunk célja azt volt, hogy DSC segítségével tanulmányozzuk az egészséges és a carpalis alagútszindrómában károsodott humán muskátli együttes kezelés ligamentum carpi transversumának hőtani tulajdonságait, valamint igazoljuk, hogy definitív és csukló ligamentum töréskezelés szerkezeti különbség van az egészséges és patológiás szalagok között. Kalorimetriás vizsgálatok segítségével az alábbi kérdésekre kerestük a választ: Van-e hőtani jellemezőiben különbség az ép és károsodott ligamentumok között?

Van-e kimutatható korreláció a szalag hőtani tulajdonságai és az csukló ligamentum töréskezelés ENG által feltérképezett elektrofiziológiai állapota között? A tanulmányban részt vevő donorok halálukkor mind 45 év alattiak, ízületei degeneratív elváltozásoktól mentesek voltak.

közös kezelés astrakhanban

Kizárólag olyan csuklóból vettünk mintákat, ahol makroszkópikusan nem találtunk degeneratív vagy poszttraumás elváltozásokat a ligamnetum carpi transversumban csukló ligamentum töréskezelés csukló ligamentum töréskezelés csuklót alkotó csontokban.

Kísérleteinket az érvényben lévő törvények szerint, és érvényes engedély birtokában végeztük, összhangban a Pécsi Tudományegyetem etikai szabályzatával. A patológiás szalagmintákat carpalis alagút dekompressziós műtétei során távolítottuk el. Műtét során haránt irányú feltárásból kipreparáltuk a ligmanetum transversumot, teljes vastagságában átvágtuk a nervus medianus felett. Ezen módszerrel felszabadítottuk és kompresszió alól mentesítettük a nervus medianust teljes lefutásában a carpalis alagútban.

Kivétel nélkül minden műtét során az itt leírt nyitott feltárásos technikát csukló ligamentum töréskezelés a zárt, Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet 3 minimál invazív beavatkozás helyett. Összesen 10 patológiás ligamentumon végeztünk méréseket, 7 női és 3 férfi mintából, a betegek átlagéletkora 57 év volt 36 Szövettani vizsgálatok A ligamentum carpi transversum középső, 1 2 cm-es része került eltávolításra, melyet hosszában további két részre vágtunk.

Az egyik rész szövettani vizsgálatokhoz, a másik DSC méréshez szolgált mintaként.

Boka törés - kezelés és rehabilitáció

Az utóbbi mintákat fiziológiás sóoldatban tároltuk 4 o C-on, legfeljebb 6 óráig. A metszeteket Nikon Eclipse típusú fénymikroszkóp segítségével vizsgáltuk. A következő neurofiziológiai vizsgálatokat végeztük el rutinszerűen: nervus medianus szenzoros csukló ligamentum töréskezelés sebesség mérése, illetve I.

A patológiás esetekben a következő neurofiziológiai beosztást használtuk: súlyos nervus medianus szenzoros és motoros működésének hiánya, vagy a szenzoros működés hiánya, abnormális distalis motoros latenciávalmérsékelt abnormális szenzoros működés és distalis motoros latencia és enyhe csukló ligamentum töréskezelés szenzoros funkció, normális DML. DSC mérések A különböző mintadarabok feldolgozása és a mérések elvégzése az eltávolításukat követő 6 órán belül történt.

A szakroiliakális ízület károsodásai - PDF Free Download

Hagyományos, átlagban mikroliter térfogatú Hastelloy mérőcellákat használtuk. A méréshez használt ligamentum carpi transversum minták nedves tömege mg között változott. A referencia- és mintaedényeket 0,1 mg pontossággal kiegyensúlyoztuk. A referencia- és a mintaedények hőkapacitása között nem volt szükség korrekcióra. A csukló ligamentum töréskezelés entalpiaváltozás ΔH cal meghatározását, amely a vizsgált minta szerkezetének termikus úton történő megbontásához szükséges energiát adja, kétpontos SETA- RAM csúcs integráló szoftverrel végeztük.

A károsodás tünetei

További jellemző termikus paraméter az átalakulási hőáram görbe maximumához tartozó hőmérséklet, vagy hőkapacitás Tmamely minél magasabb, annál stabilabb hőtanilag és strukturálisan a vizsgált szerkezet. Az adatokat Origin 6.

A patológiás mintákból csak enyhe fokú, csukló ligamentum töréskezelés degenerációt sikerült kimutatni 2. A hődenaturációs vizsgálatok eredményeit, az ép és a kóros szalagok hődenaturációs görbéit a 3.

Egyértelműen elkülöníthetőek az ép és a kóros állapotok. Az egészséges szalagszövet hőstabilitásához képest csukló ligamentum töréskezelés kóros szövetek kisebb hőstabilitással ren- Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet 4 I.

Ennek oka a kollagén tartalom degenerációja, csukló ligamentum töréskezelés spirál konformációba alakulása. A vizsgálatok során mért Tm és számított értékeket az I.

Meglepő módon, az egészséges szalagban mért eredményhez képest a kóros mintákban minden esetben csak enyhe csökkentést találtunk a hőkapacitásban Tm a denaturációt követően, szignifikáns eltérések nélkül. Ugyanakkor a DSC-vizsgálatok során csukló ligamentum töréskezelés kalorimetriás entalpia értékek ΔH cal szignifikáns különbséget mutattak a különböző stádiumú minták között, a szindróma súlyosságával egyenes arányban növekedve.

Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a DSC-vizsgálatok jól tükrözik a szindróma klinikai stádiumait.

Könyök artroscopy

A betegség diagnosztikájában a fizikális vizsgálatok mellett a legfontosabb szerepe az elektrofiziológiai méréseknek van, amelyekkel csukló ligamentum töréskezelés tudjuk a nervus medianus különböző súlyosságú károsodását 4, 5, 10, 15, 17, csukló ligamentum töréskezelés A szalagban végbemenő patokémiai eltérések, szöveti elváltozások, amelyek a szindróma kialakulásához vezetnek, nem egységesek.

Korábbi tanulmányok igazolták, hogy a ligamentum carpi transversumban különböző amyloid-féleségek szaporodnak fel Az általunk végzett szövettani vizsgálatokkal ezt kimutatni nem tudtuk. Az ideg kompressziójának egyik fő okozója lehet a ligamentum carpi transversumban végbemenő kóros strukturális változások által létrejövő zsugorodás. A szalag szerkezetének vizsgálatára az orvos-biológiai kutatásban széles körben alkalmazott kalorimetriát választottuk 2, 7, 8, Kimutattuk, hogy az egészséges és a kóros csukló ligamentum töréskezelés kalorimetriás görbéi és értékei szignifikánsan eltértek egymástól, a degeneráció termokémiai következménye egyértelműen mérhető volt.

Igazolni tudtuk, hogy a különböző súlyosságú carpalis alagút szindrómában szoros statisztikai összefüggés csukló ligamentum töréskezelés az ENG-vel alátámasztott ideg degeneráció csökkent vezetési sebesség és emelkedett distalis motoros latenciavalamint a szalag szerkezeti elváltozásai között.

Az általunk végzett szövettani vizsgálatokkal érdemi különbséget az ép és patológiás szalagok között nem találtunk, ugyanakkor a kalorimetriás entalpia növekedésének mértéke hűen tükrözte a szalag degenerációját és szerkezeti változásait. A carpalis alagútszindróma változatos megjelenése jórészt a különböző etiológiának és kísérő betegségeknek köszönhető, eredményeink azonban segítséget nyújthatnak a betegség csukló ligamentum töréskezelés diagnosztizálásában.

Köszönetnyilvánítás Ezúton fejezzük ki köszönetünket Dr. Balajti N. Sportorvosi Szemle : Bálint G. Thermal Anal. Calorim : Bíró V. Irodalmi áttekintés és saját tapasztalatok. Rehabil : Chang C. Eur : Dalos M. Nervenarzt 5 : Dergez T. BMC Struct. Gazsó I. Acta, : Gelberman R. A study of carpal canal pressures. Neurosurg : Kertész G.

csukló ligamentum töréskezelés a térdízület deformáló ízületi kezelése 1 fokos

Neurol 3 : Kómár J. Nervenarzt 2 : Komár J: Alagút szindrómák. Budapest, Medicina, Kómár J. Hetil 38 : Könczöl F.

csukló ligamentum töréskezelés 3. fokú térdízületi kezelés

Am : Lozano-Calderón S. Am : Lőrinczy D. Acta : Lőrinczy D. Acta, : Lőrinczy D.

Könyök artroscopy / sendo.hu

Acta : Nora D. Neurosurg : Rainoldi A. Physiol : Roquelaure Y. Muscle Nerve, : Stein K.