Injekciókészítmények, VITAMIN B12 RICHTER 1000 mikrogramm/ml oldatos injekció


A találmányunk célja új vegyületek biztosítása, amelyek injekciókészítmények tulaj donságúak, és különösen amelyek alkalmasak gyógyszerek előállítására. Azt találtuk, hogy az I általános képletnek megfelelő vegyületek, valamint sói jó elviselhetőségük injekciókészítmények igen értékes farmakológiai tulajdonságokkal rendelkeznek.

Hialuronsav (protetikai szinoviális folyadék)

A meghatározások kivitelezéséhez ismert módon izolált enzimet alkalmaztunk például W. Thompson és mtársai, Biochem. injekciókészítmények

  • Erős antibakteriális és antivirális hatás jellemzi.
  • Ízületi fájdalom melegen
  • A burgonya artrózis kezelésére szolgál
  • Hialuronsav (protetikai szinoviális folyadék) - Diagnosztika July
  • Más injekciós ill.
  • Fájdalom oka a boka ízületeiben

A kísérletek kivitelezéséhez injekciókészítmények módosított batch módszert is alkalmazhatunk W. Thompson és Μ. Appleman, Biochem. A vegyületek injekciókészítmények mint a fenilefrin-indukált kontrakció gátlói nyúl Corpus cavernosum-készítményekben. Ezt a biológiai hatást például injekciókészítmények következő irodalmi helyen ismertetett módszerrel igazoltuk: F.

Holmquist és mtársai, J. Az I általános képletű gyógyszer hatóanyagok alkalmazhatók a humán és állatgyógyászatban egyaránt. Alkalmazhatók továbbá közti termékként további gyógyszer hatóanyagok előállításánál. A jelentése szénatomos alkilcsoport. Az előző képletben alkil jelentése előnyösen nem elágazó csoport és 1,2, 3, 4, 5 vagy 6 szénatomos, így lehet metil- injekciókészítmények propilcsoport, továbbá előnyösen iozopropil- butil- izobutil- szek-butil- vagy terc-butil- de lehet n-pentil- injekciókészítmények izopentil- vagy hexilcsoport is.

Ellenjavallatok vannak. Forduljon orvoshoz. Fermatron - használati utasítás.

X jelentése R7 csoporttal injekciókészítmények szubsztituált R4, R5 vagy R6 csoport. R4 jelentése egyenes vagy elágazó láncú szénatomos alkiléncsoport, injekciókészítmények jelentése előnyösen például metilén- etilén- propilén- izopropilén- butilén- szek-butilén- pentilén- 1- 2- vagy 3-metilbutilén- 1,1- 1,2- vagy 2,2dimetilpropilén- 1-etilpropilén- hexilén- 1- 2- 3- vagy 4-metilpentilén- 1,1- 1,2- 1,3- 2,2- 2,3- vagy 3,3-dimetilbutilén- 1-vagy injekciókészítmények injekciókészítmények, l-etilmetilpropilén- 1,1,2- vagy 1,2,2-trimetilpropilén-csoport, lineáris vagy elágazó láncú heptilén- oktilén- nonilén- vagy deciléncsoport.

Különösen előnyösen a jelentése etilén- propilén- vagy butiléncsoport. R5 jelentése szénatomos cikloalkilalkilén-csoport, előnyösen például ciklopentilmetilén- ciklohexilmetilén- ciklohexiletilén- ciklohexilpropilén- vagy ciklohexilbutilén-csoport.

injekciókészítmények porcdizplázia kezelése

R5 jelentése injekciókészítmények továbbá szénatomos cikloalkilcsoport, a cikloakil lehet például ciklopentil- ciklohexil- vagy cikloheptil-csoport. Hal jelentése előnyösen F, Cl vagy Injekciókészítmények vagy I. Az R és R csoportok lehetnek azonosak vagy különbözőek és előnyösen a fenil-gyűrü 3- vagy 4-helyzetében állnak. A jelentésük egymástól függetlenül H, alkil- F, Cl, Br vagy I vagy együttesen egy injekciókészítmények, például propilén- butilénvagy pentiléncsoport, továbbá lehet etilénoxi- metiléndioxi- vagy etiléndioxi-csoport.

Gyakori megbetegedések

Előnyösen jelenthetnek injekciókészítmények így például metoxi- etoxi- vagy propoxicsoportot, továbbá lehet hidroxicsoport is. Injekciókészítmények egész találmányra vonatkozik, hogy a csoportok, amelyek többszörösen előfordulnak, egymástól injekciókészítmények lehetnek azonosak vagy különbözőek.

Az I injekciókészítmények képletű vegyületeket, valamint az előállításuknál kiindulási anyagként felhasználásra kerülő vegyületeket ismert módon állíthatjuk injekciókészítmények, mint azt az irodalomban ismertetik például az alap szakirodalmi helyen: Houben-Weyl, Methoden dér organischen Chemie, Georg-Thieme-Verlag, Stuttgart, éspedig olyan reakciókörülmények alkalmazásával, amely a megadott injekciókészítmények ismert és alkalmas.

Ezeken túlmenően alkalmazhatók továbbá ezeken túlmenően, itt nem említett, injekciókészítmények egyéb, ismert módszerek is. Ha L jelentése reakcióképes észterezett OH csoport, akkor ez előnyösen szénatomos alkilszulfoniloxi- különösen metilszulfoniloxi-vagy szénatomos arilszulfoniloxi- különösen fenil- vagy p-toluolszulfoniloxi- vagy 2-naftanilszulfoniloxi- csoport.

VITAMIN B12 RICHTER 1000 mikrogramm/ml oldatos injekció

Továbbá lehetséges az is, hogy a reakciót lépcsőzetesen végezzük. Amennyiben nem injekciókészítmények, azokat ismert módon lehet előállítani. A II általános képletű vegyületeket például POC13 és a megfelelő hidroxipirimidin reagáltatásával állíthatjuk elő, ezek tiofén-származékokból és CN-szubsztituált alkilénkarbonsav-észterekből vannak felépítve Eur. Közelebbről, a II általános képletű vegyületek és III általános képletű vegyületek reagáltatását inért oldószerben vagy anélkül végezzük kb.

injekciókészítmények ízületi fájdalom az alsó végtagon

Inért oldószerként például a következőket alkalmazhatjuk: szénhidrogének, így injekciókészítmények, petrol-éter, benzol, toulol vagy xilol; klórozott szénhidrogének, így triklóretilén, 1,2-diklóretán, szén-tetraklorid, kloroform vagy diklórmetán; alkoholok, így metanol, etanol, izopropanol, n-propanol, n-butanol vagy terc-butanol; éterek, így dietil-éter, diizopropil-éter, tetrahidrofurán THF vagy dioxán; gliko-éter, így etilénglikol-monometil- injekciókészítmények -monoetil-éter metilglikol vagy etilglikkoletilénglikoldimetil-éter diglim ; ketonok, így aceton vagy butanon; amidok, így acetamid, dimetilacetamid, N-metilpirrolidon vagy dimetil-formamid DMF ; nitrilek, így acetonitril; szulfoxid, így injekciókészítmények DMSO ; nitrovegyületek, így nitrometán vagy nitrobenzol; észterek, így etil-acetát vagy az említett oldószerek keverékei.

Lehetséges továbbá, hogy az I általános injekciókészítmények vegyületekben az egyik X csoportot egy másik X csoporttá alakítsuk, például úgy, hogy egy injekciókészítmények vagy egy ciáncsoportot COOH csoporttá hidrolizálunk.

A karbonsavakat például tionil-kloriddal a megfelelő karbonsav-kloriddá alakíthatjuk és ezeket karbonsavamidokká alakíthatjuk át. Az ismert módon végzett víz lehasítással ezekből karbonitrileket nyerünk.

Egy I általános képletű savat bázissal a megfelelő savaddíciós sóvá alakíthatjuk, injekciókészítmények ekvimoláris mennyiségű - 10sav és bázis alkalmazásával inért oldószerben, így például etanolban, majd ezt követő betöményítéssel.

Gyógyszerek plusz injekciók formájában

Ennél az átalakításnál különösen a fiziológiás sók előállítása jön számításba. Az I általános képletű savakat továbbá bázisokkal például nátrium- vagy kálium-hidroxid vagy -karbonát a megfelelő fém sókká, különösen alkálifém vagy alkáliföldfém sókká vagy injekciókészítmények megfelelő ammónium sókká alakíthatjuk.

Ennél az átalakításnál szerves bázisok is felhasználhatók, amelyekkel fiziológiás sókat nyerünk, ilyen például az etanolamin. Az I általános képletnek megfelelő bázisokat injekciókészítmények egy savval a megfelelő savaddíciós sókká alakíthatjuk, például ekvimoláris mennyiségű savat reagáltatunk inért oldószerben, például etanolban, majd a közeget betöményítjük.

Ennél az átalakításnál különösen olyan injekciókészítmények alkalmazunk, amelyekkel fiziológiásán elfogadható sókat nyerünk.

injekciókészítmények

Felhasználtunk szervetlen savakat például kénsav, salétromsavhalogén hidrogénsavakat például sósav vagy hidrogén-bromidfoszforsavat például ortofoszforsav, szulfaminsavtovábbá szerves savakat, különösen alifás, aliciklusos, aralifás, aromás vagy heterociklusos egy vagy több bázisú karbon, szulfon vagy kénsavak például hangyasav, ecetsav, propionsav, pivalinsav, dietil-ecetsav, malonsav, borostyánkősav, pimelinsav, fumársav, maleinsav, tej sav, borkősav, almsav, citromsav, glükonsav, aszkorbinsav, nikotinsav, izonikotinsav, metán- vagy etánszulfonsav, etándiszulfonsav, 2-hidroxietiánszulfonsav, benzolszulfonsav, p-toluolszulfonsav, naftalin mono- vagy diszulfonsavak, lauril-kénsav.

Ezeket a készítményeket gyógyszerként alkalmazhatjuk a humán és állatgyógyászatban. Hordozóanyagként szerves vagy szervetlen anyagok kerülnek felhasználásra, amelyek enterális például orálisparenterális vagy topikális adagolásra alkalmasak és az új vegyületekkel nem lépnek reakcióba, ilyenek például a következők: víz, növényi olajok, benzil-alkohol, alkilénglikolok, polietilénglikolok, glicerin-triacetát, zselatin, szénhidrátok, így laktóz vagy keményítő, magnézium-sztearát, talkum, vazelin.

Orális felhasználásra szolgálnak különösen a tabletták, pirulák, drazsék, kapszulák, porok, granulátumok, kúpok, oldatok vagy cseppek, rektális adagolásra kúpok, parenterális alkalmazásra oldatok, előnyösen olajos vagy vizes oldatok, továbbá szuszpenziók, emulziók vagy implantátumok, topikális alkalmazásra kenőcsök, krémek vagy púderek. Különösen alkalmazhatók a találmány szerinti injekciókészítmények a következő betegségek kezelésénél: angina, magas injekciókészítmények, pulmonáris túlnyomás, kongesztív szívelégtelenség, ateroszklerozis, a véredények csökkent átjárhatóságával összefüggő állapotok, perifériás vaszkuláris betegségek, szélütés, bronchitisz, allergiás asztma, krónikus asztma, allergiás kötőhártyagyulladás, glaukóma, irritábilis bél szindróma, tumorok, vese elégtelenség, máj injekciókészítmények, valamint női impotencia.

A kezelésnél az anyagot általában injekciókészítmények és mg közötti, különösen 5 és mg közötti dózis egységek formájában adagoljuk. Az adott dózis az egyes betegnél függ különböző faktoroktól, így például az adott vegyület hatásosságától, a beteg korától, testtömegétől, általános egészségi állapotától, nemétől, az ártól, az adagolás időpontjától és módjától, a kiválasztás sebességétől, a gyógyszer kombinációtól, a betegség komolyságától.

Előnyösen orális adagolást alkalmazunk. Az injekciókészítmények ezután eltávolítjuk és a kapott anyagot a szokásos módon feldolgozzuk.

injekciókészítmények

Ily módon nyerjük a 3-[4- 3-klórmetoxi-benzilamino -benzotieno[2,3-d]pirimidinil]propionsavmetil-észtert színtelen olaj formájában. Hasonlóképpen injekciókészítmények elő a 2- 4- 3-klórmetoxi-benzilamino -benzotieno[2,3-d]pirimidinil]-ecetsavmetil-észter A és 2- 4-klór-benzotieno[2,3-d]pirimidinil ecetsavmetil-észter reagáltatásával. Hasonlóképpen állítjuk elő injekciókészítmények 3-[4- 3,4-metiléndioxi-benzilamino -benzotieno[2,3-d]pirimidin]il]-propionsavmetil-észtert 3,4-metiléndioxibenzilamin és 3- 4-klór-benzotieno[2,3-d]pirimidinil -propionsavmetil-észter reagáltatásával.

Rákos áttétek súlyos fájdalmának diagnosztizálása a csontban:

Hasonlóképpen állítjuk injekciókészítmények a 4-[4- 3-klórmetoxi-benzilamino -benzotieno[2,3-d]pirimidinil]-vajsavmetil-észtert A és 4- 4-klór-benzotieno[2,3-d]pirimidinil -vajsavmetil-észter reagáltatásával. Hasonlóképpen állítjuk elő a [4-[4- 3,4-metiléndioxi-benzilamino -benzotieno[2,3-d]pirimidinil]-vajsavmetil-észtert 3,4-metiléndioxibenzilamin és 4- 4-klór-benzotieno[2,3-d]-pirimidinil -vajsavmetil-észter reagáltatásával.

Ellenjavallatok vannak. Forduljon orvoshoz. Fermatron - használati utasítás.

Hasonló módon állítjuk elő a 5-[4- 3-klórmetoxi-benzilamino -benzotieno[2,3-d]pirimidinil]-valeriánsvmetil-észtert A és 5- 4-klór-benzotieno[2,3-d]pirimidinil -valeriánsavmetil-észter reagáltatásával.

Hasonlóképpen állítjuk injekciókészítmények a 7-[4- 3-klórmetoxi-benzilamino -benzotieno[2,3-d]pirimidinil]-heptánsavmetil-észtert A és 7- 4-klór-benzotieno[2,3-d]pirimidinil -heptánsavmetil-észter reagáltatásával.

Hasonlóképpen állítjuk elő a injekciókészítmények 3,4-metiléndioxi-benzilamino -benzotieno[2,3-d]pirimidinil]-heptánsavmetil-észtert 3,4-metiléndioxibenzilamin és 7- 4-klór-benzotieno[2,3-d]-pirimidinil -heptánsavmetil-észter reagáltatásával.

Hasonlóképpen állítjuk elő a 4-[4- 3-klórmetoxi-benzil amino -benzotieno-[2,3-d]-pirimidinil]-ciklohexánkarbonsavmetil-észtert A injekciókészítmények 4- 4-klór-benzotieno[2,3-d]pirimidinil -ciklohexánkarbonsavmetil-észter reagáltatásával, és a 3,4-metiléndioxibenzilaminnal való reagáltatással a 4-[4- 3,4-metiléndioxi-benzilamino nagyszerű recept ízületi fájdalmakhoz. A kiváló kristályos anyagot izopropanolban oldjuk, etanollal injekciókészítmények, majd kikristályosítjuk, így nyerjük a 3-[4- 3-klórmetoxi-benzilamino -benzotieno[2,3-d]pirimidinil]-propionsav-etanolamin sót.

Hasonlóképpen állítjuk elő az 1.