Laza rostos kötőszövet szövettan, Vér és egyéb kötőszöveti


Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni! Orrüreg és felső légutak szöveti szerkezete. Regio cutanea.

Vér és egyéb kötőszöveti

Gyakorlatilag a vestibulum nasinak fele meg, ahol egy vékony csíkban a kültakaró többrétegű elszarusodó laphámja befordul az orrüregbe. Ez a szakasz a limen nasiig tart. A bőrfüggelékek közül faggyúmirigy, verejtékmirigy és megvastagodott szőrszálak jellemzik ezt a területet. Regio respiratoria.

Navigációs menü

Az orrüreg legnagyobb részét alkotja, melyhez az orrsövény és az alsó két orrkagyló és orrjárat tartozik. A területet nyálkahártya borítja.

A hám típusos légúti hám, tehát többmagsoros csillós hengerhám kehelysejtekkel. A csillók a garatűr felé csapkodnak, a kehelysejtek musinosus nyákot termelnek.

fájdalom a lábakban az alsó végtagok ízületeiben mi a kézízület ízületi gyulladása

A hám alatti lamina propriában egyéb többsejtes kevert nyékmirigyek is találhatók glandulae nasales. Ebben a rétegben gyakorilak a lymphocyták és plazmasejtek, helyenként nyiroksejtes infiltráció található.

A nyálkahártya alatt gazda kapillárishálózat fut, amelyek a csonthártyáról indulva árkádszerűen szövik laza rostos kötőszövet szövettan a nyálkahártya alatti területet. A véráram iránya épp ellentétes a belégzett levegővel. Az orrmelléküregeket ugyanilyen hám borítja, de valamivel vékonyabb, és kevesebb a kehelysejt. A lamina propria itt erősen összenő a periosteummal. Regio olfactoria. Az orrüreg kupolájának kb. A szaglóhámban nincsenek motilis csillókkal rendelkező sejtek és hehelysejtek, helyettük a szaglósejteket találjuk.

Ezek bipoláris neuron jellegű érzékhámsejtek. A sejtek magjai az alaphoz közel helyezkednek el, kerekek. Perifériás nyúlványok a hám felé nyúlik, melyek a szaglóbunkóban végződnek.

A kötőszövet formái: recés kötőszövet, zsírszövet, lazarostos kötőszövet, tömöttrostos kötőszövet.

A szaglóbunkó a hám legfelszínesebb rétegéig tart, itt a felszínen szaglócsillókat ereszt. A centrális nyúlványok a fila olfactoriában szedődnek össze. A szaglósejtek közeit nagyjából ugyanilyen magasságú támasztósejtek tültik ki, melyek lamina basalison ülnek.

Beugró kiskérdések A vizsga előtt minden hallgatónak öt kérdésre kell válaszolnia. Legalább 3 sikeres válaszadás után vizsgázhat. Genetikai kód: Az a kulcs, amely megmutatja, hogy a nukleinsav genetikai információ hogyan határozza meg a fehérjék aminosav összetételét. Alapegysége a 3 nukleotidból álló triplet, mely egy aminosavat kódol. Nukleotidok felépítése: -foszforsav H3PO3 -pirimidin szerves bázisok citozin, timin, uracil -purin szerves bázisok adenin, guanin tRNS kötőhelyei: -antikodon mRNS-hez való kötődés helye -aminosavaktiváló enzim kötőhelye -a riboszómához való kötődés helye -CCA-triplet, az aktivált aminosavak kötőhelye A-csík: A harántcsíkolt izomszövet szerkezeti egységének, a sarcomernek a hosszabbik csíkját nevezzük, amit az A-filamentumok alkotnak.

A lamina basalishoz közel, a hám alapi részén kicsiny köb alakú sejtek, a tartaléksejtek helyezkednek el. A lamina propria egybeolvad a csonthártyával, melyben vér- és nyirokerek és a szaglórostok futnak.

Vér és egyéb kötőszöveti

Találunk itt ún. Hasonló a szöveti szerkezete, mint az orrüreg regio respiratoriájának.

Eszköztár: Többrétegű elszarusodó laphám A többrétegű elszarusodó laphám érési folyamatokon átmenő hámsejtekből áll.

Ami eltérő, hogy a nyiroksejtek felhalmozódása különösen kifejezett a lamina propriában a fülkürtök nyílása környékén tonsilla tubarioa. A garatot az alsó légutaktól elválasztó rész, melyet a garat felé az epiglottis zár le. A gégének ez a legjellemzőbb képlete.

Alkalmazott biológia

Az epiglottis hámja nem egységes a teljes felszínen. A facies oralis hámja többrétegű el nem szarusodó laphám, melybe magas kötőszöveti papillák nyúlnak be.

Ez segít elkülöníteni a facies laryngeától, ahol is kötőszöveti laza rostos kötőszövet szövettan nincsenek, a felszíni hám azonban még nem sokban különbözik. A gégei felszín laza rostos kötőszövet szövettan az epiglottis tövénél azonban fokozatosan átmegy a gége többi részét jellemző légúti hámba, tehát többmagsoros csillós hengerhám kehelysejtekkel. Laza rostos kötőszövet szövettan képeznek ez alól a hangszalagok, melyeket ismét többrétegű el nem szarusodó vagy gyengén elszarusodó laphám borít.

ízületi fájdalom hátulról lábig

A lamina propria több apró kevert nyálmirigyet tartalmaz, amely jellemző az epiglottis laryngealis felszínén glandulae epiglotticae. A kötőszöveti rétegben rendkívül sok a rugalmas rost, melyek együttesen a membrana fibroelasticát alkotják. A hangszalagok is lényegében ennek a rétegnek a megerősödései. Az epiglottis vázát rugalmas porc adja, mely körül jól látható a perichondrium. A gége porcos vázának egyéb helyein hyalinporc található.

A hangszalagokhoz közel harántcsíkolt izomrostok tűnnek fel.

Neuro Szövettan Flashcards Preview

A vázát C-alakú hyalinporcok alkotják perichondrium megfigyelhetőmelyek között kötőszövetes lemezek feszülnek ki pars cartilaginea. A C két vége között a simaizomból, elasticus rostokból és nyálkahártyából álló pars membranacea húzódik. A nyelőcső külső felületén tunica adventitia található. A nyálkahártya hámja típusos légúti hám. A lamina propria rendkívül sejtdús, Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

A lamina propria és tunica submucosa határán kevert mirigyek találhatók glandulae tracheales. A fő bronchusok bronchi principales megtartják a légcsőre jellemző szövettani képet. Azonban a bronchusfán előrehaladva a kép egyre egyszerűsödik: a porc visszaszorul, a simaizom előtérbe kerül.

Betekintés: Szövettan tételek, 2003

A tüdő szöveti szerkezete. A tracheára jellemző alakú porcok eltűnnek, a porcok feldarabolódnak, egyre kisebb szigetek formájában láthatók. A porcokkal ellentétben viszont a simaizomelemek előtérbe kerülnek.

A bronchusfán előre haladva a bronchusok dichotomikus elágazódásai a jellemzők, melyekkel a légutak átmérője egyre kisebb lesz. A bronchus lobarisok a saját lebenyeiken belül bronchus segmentalisokra oszlanak, majd a bronchus terminalisok következnek. Ez utóbbiak átmérője kb. A bronchus terminalisok elágazódásai a bronchiolusokat adják, melyek az első olyan szakaszok, ahol nincsen porc. Az egy bronciolus oszlásaihoz tartozó tüdőterületet nevezzük lebenykének vagy lobulusnak.

Laza rostos kötőszövet szövettan lobulusok piramis alakú területek, laza rostos kötőszövet szövettan vékony kötőszövetes septumok választanak el egymástól.

Ahogy a neve is mutatja, a kötőszövet szolgál összekötő funkciót.

A bronchiolusok bronchiolus respiratoriusra oszlanak, emlyekből már néhány alveolus kitüremkedik. A bronchiolus respiratorius számos hosszú járatra, az ún. A saccus alveolarisokból az alveolusok csoportja nyílik. A bronchusfánál érdemes megjegyezni, hogy azzal együtt oszlik a tüdő artériás rendszere, tehát az arteria pulmonalis is.

Ezeknek az artériáknak a nagyvérköri artériákhoz képest sokkal vékonyabb a faluk, amely az alacsony kisvérköri nyomás miatt van. A tüdő vénái nem a bronchusokkal, hanem a lebenykéket elválasztó kötőszöveti sövényekkel futnak együtt. Bronchus lobaris és segmentalis. Az epithelium többmagsoros csillóshám kehelysejtekkel, ám a hám alacsonyabb, és a kehelysejt kevesebb, mint a tracheában. A lamina propria vékony, a mucosa-submucosa határon simaizomsejtek találhatók. A submucosa lazarostok kötőszövet, kevert nyálmirigyekkel.

Érettségi 2018 - Biológia: Az ember immunrendszere

A submucosa külső részén porcszigetek vannak. A legkülső felszín a tunica adventitia.

laza rostos kötőszövet szövettan a térd ízülete 1-2 fok

Nincsen porc, nincsenek mirigyek és kehelysejt, a lamina propria simaizomtartalma megnövekedett, az epithelium hámja fokozatosan átmegy egyrétegű csillós hengerhámba.